Theal therapy

Vad är Theal Therapy?

THEAL Therapy (temperaturkontrollerad laser med justerbart högenergi multiläge) är en patenterad terapeutisk laserteknik, unik i sitt slag, som riktar in sig på den specifika vävnaden och anpassar sig efter patientens ålder, hudfärg och kroppstyp. Tack vare Theal therapy är det nu möjligt att justera energin och skapa en mix av våglängder och frekvenser vilket möjliggör att man individuellt kan anpassa terapin till patients specifika behov och skada och på så sätt maximera de terapeutiska resultaten. Utrustningen har inbyggt patologibibliotek som gör att du lätt får de rätta inställningarna för patologin i fråga. 

Mectronic har utvecklat två unika enheter av sitt slag, med funktioner som aldrig setts tidigare och ett brett utbud av tillbehör; allt detta för att svara på terapeutens behov och få bästa resultat för patienten: iLux XP och Ixyon XP.

Läs mer om hur Theal therapy fungerar på Mectronic Medicales hemsida »

Behandla diskbråck utan smärta med Theal Therapy

Tack vare att laserenergin kan anpassas individuellt efter patientens situation möjliggör det att man på ett skonsamt sätt kan behandla diskbråck. Med hjälp av det patenterade temperaturstyrda systemet håller man fullständig kontroll över vävnadstemperaturen och behandlingarna kan därför påbörjas redan i den akuta fasen från skadedag ett, utan värmeökning i vävnaderna. Patienten upplever omedelbar smärtlindring vilket möjliggör en snabbare rehabilitering och läkning. Med Theal therapy är det möjligt att effektivt behandla diskbråck utan kirurgiska ingrepp.

Läs mer om diskbråck och olika skador som kan behandlas på Mectronic Medicales hemsida »

Biologiska effekter

Tack vare sin förmåga att modifiera laserenergin kan man uppnå de bästa behandlingsresultaten och uppnå: biostimulerande-, smärtlindrande-, antiinflammatorisk-, muskelavslappnande effekt, samt minska svullnader med THEAL therapy. Snabb skadeläkning är ett faktum

Theal Therapy ger omedelbar smärtlindring redan från första behandlingen och rehabilitering kan starta direkt efter skada. Theal Therapy kombinerar på ett optimalt sätt fototerapi och laserteknik.

Fördjupa dig och läs mer på Mectronic Medicales hemsida Klicka här »

Användningsområden

  • IDROTT
  • REHABILITERING
  • FOTVÅRD
  • TANDVÅRD
  • DISKBRÅCK
  • SÅRVÅRD

Läs mera om Theal therapys oändliga behandlingsmöjligheter på deras hemsida »

Är du intresserad av att veta mer om Theal Therapy?

Kontakta oss per telefon: +358451309012 eller via mail: info@xtremeperformance.fi

Kontaktformulär